Referat medlemsmøte 02.10.2017

Bedre sent enn aldri så her er referat fra medlemsmøtet 2. Oktober.

Fire medlemmer hadde funnet veien til Frivilligsentralen denne kvelden.

Som vanlig startet vi med gjennomgang av bildene og kommenterte disse.
Avstemming ga dette resultatet:

  1. I skogen - Jonny Meringdal
  2. Sopp - Odd Helge Rabbevåg
  3. Niklaskogen - Asbjørn Røsås

Tema for Oktober er "I fjellet" og frist for innlevering er Mandag 30. Oktober ved midnatt.

Som skrevet og sagt før ferien så ønsker vi bilder som beskriver kommunen vår. Bildene er tenkt som utstilling på rådhuset og på omsorgssenteret til glede og fornøyelse for ansatte, beboere og besøkende. Oppfordrer derfor medlemmene til å sende inn sine bidrag, vi trenger minst 20 bilder og fra alle øyene. Det er til nå ikke kommet inn noen bilder så vi ønsker fortgang i dette.

Ellers gikk kvelden med til på diskutere mer omkring blitz, om bracketing og dobbelteksponering. Ronald viste noen bilder fra turen vår i Ålesund. Det ønsker vi mere av at medlemmer tar med og viser bilder som de har.

Styret ønsker også at medlemmene kommer med forslag til tema for Månedens bilde, det kan bli mer spennende på den måten. For en kan ikke stikke under stolen at spesielt i høst, men også året under ett har vært ganske så daft sett på bakgrunn av oppmøte på klubbkvelden og antall innsendte bilder og stemmer. Vi håper at dette kan bedre seg og at folk får opp igjen dampen slik det var for noen år siden.

Neste møte er Mandag 6. November, kl. 19.00 og fortsatt på Frivilligsentralen Valderøy.

jVS - Polls

Morten
Fotomaraton våren 2014
:) Hva er ....
28
06.apr
Morten
Fotomaraton Våren 2014 2
dfsfsfd
0
06.apr
copyright('jVoteSystem'); if(!$par_bbcode) $jvs->setBBCode($bbcode); //Reset BBCode $general->charset('module'); //Load charset header

Logg inn/ut