Referat medlemsmøte 04.12.2017

Bare fire medlemmer dukket opp på det siste møte før jul. Regner med julestria har tatt all opmerksomhet.

Over til Månedens bilde. Sju bilder hadde komt inn denne gang med tema "Portrett", og rekkefølge etter avstemming ble:

1: Carl William Blue Eyes - Torgeir Sjursen

1: Lesehesten - Odd Helge Rabbevåg

3: Portrett - Terje Molnes

3: Valmøy - Torgeir Sjursen

Tema for neste innlevering er "Fritt motov" og innleveringsfrist er Mandag 2. Januar ved midnatt.

Vi etterlyser fremdeles bilder til utstilling på rådhuset og omsorgssenteret på Valderøy. Om vi tenker at vi henger opp 10 bilder på hver plass så blir det 20 bilder. Om den enkelte sender inn 3-5 bilder hver så har vi nok å velge i. I tillegg har vi fått forespørsel om å være med på et bokprosjekt som skal presentere Giske Kommune i bilder. Også til dette vil vi ha bruk for bilder fra medlemmene. Bokprosjektet vil vi komme tilbake til om og eventuelt når det blir realisert.

Neste møte er 8. Januar kl. 19.00 på Frivilligsentralen.

jVS - Polls

Morten
Fotomaraton våren 2014
:) Hva er ....
28
06.apr
Morten
Fotomaraton Våren 2014 2
dfsfsfd
0
06.apr
copyright('jVoteSystem'); if(!$par_bbcode) $jvs->setBBCode($bbcode); //Reset BBCode $general->charset('module'); //Load charset header

Logg inn/ut