Referat medlemsmøte 05.02.2018

Fem medlemmer møtte opp til årsmøte/medlemsmøte.

Årsmøte var første punkt. Referat fra årsmøte sendes ut per mail til medlemmene.

Styret er som følger:
Odd Helge Rabbevåg - leder
Torgeir Sjursen - kasserer
Terje Molnes - styremedlem
Jan Arve Wiik - styremedlem
Ronald Giskegjerde - styremedlem
Einar Høibakk - revisor.

Neste punkt Månedens bilde - 12 bidrag hadde komt inn og de tre med mest poeng ble:

  1. Kvalneset - Torgeir Sjursen
  2. Fortøyd - Kåre Synnes
  3. Alnesvatnet - Odd Helge Rabbevåg

Tema for februar er "Kaldt" og frist for innlevering er 27. februar ved midnatt.

Leder orienterte litt om bokprosjektet som NHL Giske har tatt initiativ til. Prosjektet går ut på å lage en bildebok om Giske kommune. Oppfordrer alle vår medlemmer til å sende inn bilder. Prosjektet har blitt omtalt i Øyblikk og også på Facebook.

Vi har også et prosjekt i egen regi om utstilling av bilder på rådhuset og omsorgssenter. Dette har ligget dødt i noen år og det er på tide å puste liv i det nå.

På slutten diskuterte vi hvordan en kan får fler medlemmer men også hvordan vi kan engasjere eksisterende medlemmer uten at vi har noe svar. Kanskje kan prosjektene bidra til dette?

Facebook-siden til klubben er gjort om til offentlig gruppe men der bare medlemmer av fotoklubben kan poste innlegg. Dette i et forsøk på å nå flere.

Styret ønsker innspill på hvordan vi skal drifte klubben. Alle ideer og innspill mottas med takk.

Møtene fremover vil dersom bokprosjektet slår til, bli preget av dette. Det kan også bli flere adhoc utemøter.

Neste møte er mandag 5. mars, kl. 19.00 på Frivilligsentralen.

jVS - Polls

Morten
Fotomaraton våren 2014
:) Hva er ....
28
06.apr
Morten
Fotomaraton Våren 2014 2
dfsfsfd
0
06.apr
copyright('jVoteSystem'); if(!$par_bbcode) $jvs->setBBCode($bbcode); //Reset BBCode $general->charset('module'); //Load charset header

Logg inn/ut