Referat medlemsmøte 05.03.2018

Seks medlemmer møtte opp denne kvelden.

I og med det bare kom inn fire bilder til konkurransen så bestemte styret at konkurransen for februar går ut.
De bildene som var innsendet ble tatt frem og kommentert.
Det ble videre en diskusjon om veien videre for konkurransen. Ved så få bilder så er det ikke en konkurranse, det burde være minst ti bilder skal det være noen vits. Uten at det kom til noen konklusjon på hvordan en kan få øket interesse for både konkurransen men også og ikke minst, interesse for klubben og aktivitetene der. Både møtet og styret forøvrig ønsker innspill og ønsker på hva vi som klubb skal drive med. Er det kursing av forskjellig slag? Er det mere turer og ut i "felten" for å ta bilder, lære av hverandre? Send mer en gjerne mail, SMS, eller på annen måte dine ideer, ønsker, behov eller tanker om hva du ønsker klubben skal være for deg. Rekruter også nye medlemmer om det er mulig. Styret vil ganske snart sette seg sammen og diskutere hva som kan gjøres, men som sagt vi trenger innspill og ideer fra medlemmene eller andre som er fotointeressert og vil ha et fora for sin iteresse.

Neste på agenda var prosjektet vi skal ta opp igjen angående utstilling på rådhuset og på omsorgssenteret. Spesielt på omsorgssenteret ønsker vi "hværdagsbilder", bilder som beboere kjenner seg igjen i og kan skape trivsel. Har dere slike bilder så send inn eller ta kontakt. Ellers vil vi også bruke bilder som gjennom årene har blitt innsendt til konkurransen eller i andre sammenhenger. Alle bilder som brukes vil eiger/opphavsperson bli kontaktet på forhånd.

Neste på agenda var prosjektet vi har sammen med NHF Giske (behørig omtalt på Facebook og i Øyblikk) der det er planen å gi ut en fotobok fra Giske Kommune. Oppfordrer alle til være med på dette. En kan sende inn bilder selv eller oppfordre andre til å sende inn bilder.
Dere finner mer om prosjektet her: https://www.facebook.com/groups/589254931217014/search/?query=gudrid

Vil også minne om medlemskontingenten. Den er fremdeles kr. 350,- for ordinære medlemmer og kr. 250,- for pensjonister, ungdom (til og med 16 år) og familiemedlem.
Kontonummer er 3910.34.00256 (husk merk betaling med navn) og betalingsfrist er 31. mars. (Info her: http://giskefoto.no/index.php/kontakt-oss).

Neste møte blir mandag 9. april, kl. 19.00 på Frivilligsentralen.

Tema for neste konkurranse er "Linjer", frist for innlevering er tirsdag 3. april ved midnatt.

jVS - Polls

Morten
Fotomaraton våren 2014
:) Hva er ....
28
06.apr
Morten
Fotomaraton Våren 2014 2
dfsfsfd
0
06.apr
copyright('jVoteSystem'); if(!$par_bbcode) $jvs->setBBCode($bbcode); //Reset BBCode $general->charset('module'); //Load charset header

Logg inn/ut