Referat medlemsmøte 05.11.2018

Fire stykk møtte opp til medlemsmøte nå i begynnelsen av november.

Vi diskuterte utsmykking av Giske Omsorgsenter. Ni rom er det snakk om her. Vi tar opp igejn saken i desembermøtet.

Vi gikk igjennom evalueringsskjem etter Kulturdagen i Giske på Øygardshallen. Leder fyller ut og returnerer til kommunen.

Bokprosjektet, der er vi avventende.

Odd Rabbevåg og Torgeir Sjursen viste bilder under tema "Close up". Diskusjonen gikk på komposisjon, fokus, type objektiv og ellers andre instillinger som kan brukes i denne type foto. En givende og nyttig gjennomgang for alle.

Neste møte blr mandag 3/12-2018 og tema for bilder er "Fugler og dyr". Ta med bilder på møtet så går vi gjennom de i samlet flokk.

jVS - Polls

Morten
Fotomaraton våren 2014
:) Hva er ....
28
06.apr
Morten
Fotomaraton Våren 2014 2
dfsfsfd
0
06.apr
copyright('jVoteSystem'); if(!$par_bbcode) $jvs->setBBCode($bbcode); //Reset BBCode $general->charset('module'); //Load charset header

Logg inn/ut