Referat medlemsmøte 03.12018

Ikke så mye å referere om fra siste medlemsmøte annet enn at vi to som var der hadde en hyggelig kveld.

Vi hadde med oss hver sitt knippe bilder med tema "Fugler og dyr". Det er alltid kjekt å se hva andre holder på med og få inspirasjon.

Årsmøte er mandag 4. februar 2019. Saker til behandling på Årsmøte må meldes skriftlig og være styret i hende senest 14. januar 2019.

Neste møte blir 7/1-2019 og tema er "Kontraster".

Ta med et knippe bilder og møt opp. Bli inspirert og inspirer andre.

 

Referat medlemsmøte 05.11.2018

Fire stykk møtte opp til medlemsmøte nå i begynnelsen av november.

Vi diskuterte utsmykking av Giske Omsorgsenter. Ni rom er det snakk om her. Vi tar opp igejn saken i desembermøtet.

Vi gikk igjennom evalueringsskjem etter Kulturdagen i Giske på Øygardshallen. Leder fyller ut og returnerer til kommunen.

Bokprosjektet, der er vi avventende.

Odd Rabbevåg og Torgeir Sjursen viste bilder under tema "Close up". Diskusjonen gikk på komposisjon, fokus, type objektiv og ellers andre instillinger som kan brukes i denne type foto. En givende og nyttig gjennomgang for alle.

Neste møte blr mandag 3/12-2018 og tema for bilder er "Fugler og dyr". Ta med bilder på møtet så går vi gjennom de i samlet flokk.