Referat medlemsmøte 05.03.2018

Seks medlemmer møtte opp denne kvelden.

I og med det bare kom inn fire bilder til konkurransen så bestemte styret at konkurransen for februar går ut.
De bildene som var innsendet ble tatt frem og kommentert.
Det ble videre en diskusjon om veien videre for konkurransen. Ved så få bilder så er det ikke en konkurranse, det burde være minst ti bilder skal det være noen vits. Uten at det kom til noen konklusjon på hvordan en kan få øket interesse for både konkurransen men også og ikke minst, interesse for klubben og aktivitetene der. Både møtet og styret forøvrig ønsker innspill og ønsker på hva vi som klubb skal drive med. Er det kursing av forskjellig slag? Er det mere turer og ut i "felten" for å ta bilder, lære av hverandre? Send mer en gjerne mail, SMS, eller på annen måte dine ideer, ønsker, behov eller tanker om hva du ønsker klubben skal være for deg. Rekruter også nye medlemmer om det er mulig. Styret vil ganske snart sette seg sammen og diskutere hva som kan gjøres, men som sagt vi trenger innspill og ideer fra medlemmene eller andre som er fotointeressert og vil ha et fora for sin iteresse.

Neste på agenda var prosjektet vi skal ta opp igjen angående utstilling på rådhuset og på omsorgssenteret. Spesielt på omsorgssenteret ønsker vi "hværdagsbilder", bilder som beboere kjenner seg igjen i og kan skape trivsel. Har dere slike bilder så send inn eller ta kontakt. Ellers vil vi også bruke bilder som gjennom årene har blitt innsendt til konkurransen eller i andre sammenhenger. Alle bilder som brukes vil eiger/opphavsperson bli kontaktet på forhånd.

Neste på agenda var prosjektet vi har sammen med NHF Giske (behørig omtalt på Facebook og i Øyblikk) der det er planen å gi ut en fotobok fra Giske Kommune. Oppfordrer alle til være med på dette. En kan sende inn bilder selv eller oppfordre andre til å sende inn bilder.
Dere finner mer om prosjektet her: https://www.facebook.com/groups/589254931217014/search/?query=gudrid

Vil også minne om medlemskontingenten. Den er fremdeles kr. 350,- for ordinære medlemmer og kr. 250,- for pensjonister, ungdom (til og med 16 år) og familiemedlem.
Kontonummer er 3910.34.00256 (husk merk betaling med navn) og betalingsfrist er 31. mars. (Info her: http://giskefoto.no/index.php/kontakt-oss).

Neste møte blir mandag 9. april, kl. 19.00 på Frivilligsentralen.

Tema for neste konkurranse er "Linjer", frist for innlevering er tirsdag 3. april ved midnatt.

Referat medlemsmøte 05.02.2018

Fem medlemmer møtte opp til årsmøte/medlemsmøte.

Årsmøte var første punkt. Referat fra årsmøte sendes ut per mail til medlemmene.

Styret er som følger:
Odd Helge Rabbevåg - leder
Torgeir Sjursen - kasserer
Terje Molnes - styremedlem
Jan Arve Wiik - styremedlem
Ronald Giskegjerde - styremedlem
Einar Høibakk - revisor.

Neste punkt Månedens bilde - 12 bidrag hadde komt inn og de tre med mest poeng ble:

  1. Kvalneset - Torgeir Sjursen
  2. Fortøyd - Kåre Synnes
  3. Alnesvatnet - Odd Helge Rabbevåg

Tema for februar er "Kaldt" og frist for innlevering er 27. februar ved midnatt.

Leder orienterte litt om bokprosjektet som NHL Giske har tatt initiativ til. Prosjektet går ut på å lage en bildebok om Giske kommune. Oppfordrer alle vår medlemmer til å sende inn bilder. Prosjektet har blitt omtalt i Øyblikk og også på Facebook.

Vi har også et prosjekt i egen regi om utstilling av bilder på rådhuset og omsorgssenter. Dette har ligget dødt i noen år og det er på tide å puste liv i det nå.

På slutten diskuterte vi hvordan en kan får fler medlemmer men også hvordan vi kan engasjere eksisterende medlemmer uten at vi har noe svar. Kanskje kan prosjektene bidra til dette?

Facebook-siden til klubben er gjort om til offentlig gruppe men der bare medlemmer av fotoklubben kan poste innlegg. Dette i et forsøk på å nå flere.

Styret ønsker innspill på hvordan vi skal drifte klubben. Alle ideer og innspill mottas med takk.

Møtene fremover vil dersom bokprosjektet slår til, bli preget av dette. Det kan også bli flere adhoc utemøter.

Neste møte er mandag 5. mars, kl. 19.00 på Frivilligsentralen.