Medlem i Giske Fotoklubb

Kontingent ordinær medlem: kr. 350-

Kontingent ungdom (16 år), senior og familiemedlem: kr. 250,-

Medlemsavgift kan innbetales til konto: 3910.34.00256 (husk merk betaling med navn)

Medlemsmøte: Første mandag i måneden (untatt juli, august).

Oppmøte: Frivilligsentralen på Valderøy kl. 19.00

Kontakt oss

Møtedag

Første mandag i måneden kl. 19, på Frivilligsentralen på Valderøya. Hvis du ønsker kontakt med oss, så er det lettest å sende en e-post eller ta kontakt på Facebook.


Våre nettadresser

Nett: www.giskefoto.no
E-post:  post@giskefoto.no

Facebook: www.facebook.com/giskefoto 

 

Styre og stell

Leder - Odd Helge Rabbevåg
Kasserer - Torgeir Sjursen
Styremedlem - Terje Molnes

Styremedlem - Johnny Blindheim

Styremedlem - Ronald Giskegjerde