Medlem i Giske Fotoklubb

Kontingent ordinær medlem: kr. 350-

Kontingent ungdom (16 år), senior og familiemedlem: kr. 250,-

Medlemsavgift kan innbetales til konto: 3910.34.00256 (husk merk betaling med navn)

Medlemsmøte: Første mandag i måneden (untatt juli, august).

Oppmøte: Frivilligsentralen på Valderøy kl. 19.00